Privacyverklaring

 

Bescherming Persoonsgegevens bij juffrouwtroost.nl

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken tenzij de wet daartoe verplicht. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Ik ben Juffrouw Troost, en mijn naam is Annet Troost: aangenaam. Wil je je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Neem dan contact met me op via contact@juffrouwtroost.nl.

 

Contactgegevens juffrouwtroost.nl

Juffrouw Troost

Annet Troost

Erich Salomonstraat 257

1087 EH Amsterdam

+31 6 46607922 / contact@juffrouwtroost.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Heb je mij een mail gestuurd? Dan krijg ik  je persoonsgegevens binnen.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam

- Adres

- E-mailadres

- Telefoonnummer

 

Neem je me in de arm voor een betaalde opdracht, ga je een betaalde samenwerking met me aan of doe je een aanvraag voor een van mijn diensten? Ook dan wordt je om persoonsgegevens gevraagd. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- (Bedrijfs)naam en (bedrijfs)adres

- Eventueel KvK-nummer en btw-nummer

 

NB: mijn website/dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16. Mocht je ervan overtuigd zijn dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via contact@juffrouwtroost.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

 

Met welk doel gebruik ik persoonsgegevens?

Allicht kun je een offerteaanvraag bij me doen of me simpelweg een vraag stellen via het mailadres op mijn website. En je kunt me een opdracht geven en/of een langdurige samenwerking met me aangaan.

 

In alle gevallen geldt dat ik de persoonsgegevens die je daarvoor opgeeft, ook alleen verzamel, bewaar en/of verwerk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt: zoals om een offerte te maken of om antwoord te geven op je vraag of om je iets toe te sturen wat je hebt aangevraagd, om werkzaamheden voor je uit te voeren, na afloop daarvan te factureren, en om te voldoen aan de (administratieve bewaar)eisen van overheidsinstanties als de belastingdienst.

 

Opslag, bewaarduur en verwijdering

Ik verwerk je gegevens alleen zolang als nodig is voor de verwerking van je aanvraag, de uitvoering van je opdracht en/of zolang als de wet me ertoe verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die juffrouwtroost.nl gebruikt

Jufffrouwtroost.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die juffrouwtroost.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van je toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking toen je toestemming

nog wel gold.

 

Je hebt ook te allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien en/of te laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kun je sturen naar contact@juffrouwtroost.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Veilig internetten: wat je zelf kunt doen

* Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.
De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

* Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

* Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 

Wijzigingen privacy-verklaring

Ik behoud me te allen tijde het recht voor om mijn privacy-beleid en privacy-verklaring te wijzigen. De wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip in werking.

 

 

Stuur een e-mail naar Juffrouw Troost

Ze gebruikt je e-mailadres alleen om je bericht te beantwoorden.

Voor alle informatie over de verwerking van de persoonsgegevens zie de privacyverklaring.